Start upit terveys- ja hoitoalalla

 

Sosiaalinen media, peliala, terveysalan innovaatiot, seniorien elämää helpottavat keksinnöt – siinä muutamia yleisiä start up -yritysten aloja. Start up -yrityksiä on viimeisen vuosikymmenen aikana perustettu Suomessakin useita tuhansia.

Terveysalan keksinnöt

Erilaisia terveyttä mittaavia keksintöjä on start up -piireissä liikkeellä enemmänkin. Alaa on vauhdittanut esimerkiksi Vertical -hanke, jossa on pohjoismainen terveyteen, hyvinvointiin ja urheiluun liittyviin start up -ideoihin keskittynyt start up -kiihdyttämö. Ohjelmaan on hakenut jo monena vuonna satoja start up -yrityksiä.

Terveysalan uusimpia innovaatioita ovat esim. erilaiset potilaiden, lääkärien ja omaisten väliseen kommunikaatioon perustuvat järjestelmät. Tällainen on esim. Netmedi, jossa syöpäpotilaiden hoitojen sivuvaikutuksia pyritään vähentämään keräämällä tietoa potilaiden voinnista.

Mielenterveyspotilaiden arkea helpottamaan on keksitty itseseurantasovellus, jolla kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat potilaat voivat reaaliajassa pitää kirjaa potilaan oireista. Beat2Phone puolestaan on sykevyön kaltainen EKG-mittari, josta saa sydänfilmin nähdäkseen puhelimen näytölle.

Seniorien elämänlaatua parantavat innovaatiot

Maailmassa on tulevina vuosikymmeninä yhä enemmän ikäihmisiä. Heidän asumistaan kotona halutaan tukea mahdollisimman pitkälle, sillä se on yhteiskunnalle edullisin ratkaisu. Tätä helpottamaan on luotu erilaisia etäkommunikoinnin välineitä, kuten patja, jossa on sensorit, joiden avulla henkilön terveydentilasta saadaan dataa. Myös erilaiset kamerat luovat turvallisuuden tunnetta, jos ikäihminen pelkää esimerkiksi sitä, että kaatuu yksin ollessaan. Ruokapalvelut, hoitorobotit jne. ovat myös tulossa pian kuluttajien saataville.