Laskutuspalvelut startup-yrityksille

Startup-yrittäjän arkeen kuuluu tehdyn työn tai toimitetun palvelun ohella niistä laskutus. Laadukkaasti ja ajallaan tehty laskutus antaa hyvän kuvan startup -yrityksestä ja se myös lisää asiakkaan kokemaa luottamusta yrityksen toimintaa kohtaan. Nykyään on hyvin paljon erilaisia tapoja hoitaa startup-yritysten laskutusta. Yleisinä muotoina mm. toisia yrityksiä laskutettaessa ovat verkkolaskut, sähköpostin välityksellä toimitettavat PDF-laskut ja joskus lasku on mahdollista lähettää myös paperisena. Yhtenä nousevana trendinä ovat internetin välityksellä toimivat laskutuspalvelut.

Mitä laskutuspalvelut ovat ja miten ne toimivat?

Laskutuspalvelut ovat yleisiä niiden yrittäjämäisesti töitä tekevien keskuudessa, jotka eivät halua perustaa toiminimeä ja luoda itselleen Y-tunnusta. Tähän voi syynä olla esimerkiksi vain harvoin tehdyt keikkatyöt ja sitä kautta laskujen pieni määrä. Tämä säästää pienen tekijän turhalta byrokratialta. Laskutuspalvelut sopivat kuitenkin yhtä hyvin myös startup -yrityksille. Alkuvaiheessa, kun iso osa ajasta kuluu yrityksen toiminnan tai tuotteiden kehittämiseen, voi olla hyvä vaihtoehto antaa ulkoisen laskutuspalvelun tehdä laskujen lähettäminen asiakkaalle.

Laskutuspalveluiden käyttäminen on vuosien varrella kehittynyt hyvin helpoksi. Kun työn ehdot on sovittu asiakkaan kanssa ja startup -yrittäjä on toimittanut tietonsa laskutuspalvelulle, on aika tehdä asiakkaan kanssa sovittu työ. Tämän jälkeen työn tekijä luo laskutuspalvelun nettisivulla laskun, jonka palvelu toimittaa asiakkaalle. Viimeisenä toimena laskutuspalvelu vähentää saadusta maksusta mm. oman palvelumaksunsa ja relevantit verot. Tämän jälkeen työn suorittajan on mahdollista pyytää laskutuspalvelulta palkkansa maksettavaksi, joka kilahtaa startup -yrityksen tilille noin viidessä päivässä.

Miten laskutuspalvelun käyttö vaikuttaa saamaasi palkkaan?

Laskutuspalveluiden käyttöön liittyvät omat maksunsa, jotka vaikuttavat myös työstä saamaasi nettopalkkaan. Laskutuspalveluilla on omat palvelumaksunsa, jotka ovat n. 2-7 % laskuttamastasi arvonlisäverottomasta summasta. Tähän sisältyvät palveluntarjoajasta riippuen mm. maksun laskuttamisesta ja mahdollisesta perimisestä koituvat kulut, kirjanpitokulut, tapaturmavakuutukset, YEL-maksujen pidätys ja maksaminen. Lisäksi tulevat maksut erillisistä palveluista, kuten neuvonnasta, koulutuksista ja muista tapahtumista, joihin laskutuspalvelun käyttäjän on mahdollista osallistua. Kannattaa myös huomioida, että jotkin laskutuspalvelut eivät tee laskutuksia ulkomaille ja joillakin on tarjolla pikanostoja, jotka mahdollistavat palkan saamisen jopa 24 tunnin sisällä laskun lähettämisestä erillistä maksua vastaan.

Miten valita itselle sopiva laskutuspalvelu?

Suomessa on toiminnassa tällä hetkellä useita laskutuspalveluita ja niiden toiminnassa on joitakin eroja. Palvelun valinta lopulta pohjautuu omiin tarpeisiin sisällöstä riippuen ja oma elämäntilanne sekä startup -yrityksen toiminnan laajuus ovat myös osatekijöitä, jotka vaikuttavat valintaan. Yhtenä luotettavana laskutuspalveluna voidaan pitää esimerkiksi https://frilansfinans.fi-sivustolla toimivaa palvelua, jonka miltei 20 vuoden kokemus ja levittäytyminen tällä hetkellä seitsemään Euroopan valtioon on kerännyt erittäin paljon positiivisia kommentteja käyttäjiensä keskuudessa. Muita Suomessa toimivia laskutuspalveluja ovat esimerkiksi Odeal, Ukko.fi, Eezy ja OP-kevytyrittäjä, joista ainakin viimeksi mainitulla kuuluu palveluihinsa yksinkertaisen kirjanpidon pitäminen startup -yrittäjän puolesta.

Yhteenveto

Startup -yrittäjänä laskutuksensa voi siis hoitaa monella eri tavalla. Ylimääräiset rahan menot voi tietenkin välttää kirjoittamalla laskunsa ja hoitamalla kirjanpitonsa itse. Valitsemalla sopivan laskutuspalvelun tähän avuksi, voi kuitenkin säästää aikaa startup -yrityksen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen ja antaa palvelun myös hoitaa verotuksellisiin asioihin liittyvien maksujen maksaminen. Molemmilla tavoilla on omat etunsa. Mutta jos alkuvaiheessa itse yrityksen pohjan luominen vaatii paljon aikaa, voi laskutuspalvelun käyttäminen olla järkevä apukeino, jotta yrityksen imago laskutuksen osalta säilyy moitteettomana.