Startup-yritysten määrä kasvussa

Startup-yritysten innovatiiviset tiimit luovat uutta.

Startup-yritysten määrä on ollut kasvussa viime vuosina niin Suomessa kuin maailmallakin. Monissa muissa maissa yrittämiseen on jo pitkään suhtauduttu myönteisesti, ja startup-yrittäjät on nähty eräänlaisina sankareina. Suomessa yritystoimintaan on perinteisesti suhtauduttu hieman epäillen. Toisaalta on nähty, että siihen liittyy liikaa riskejä ja toisaalta joskus on ajateltu, että yrityksen pyörittämiseen liittyy aina erilaisia eettisiä ongelmia. Moni on saattanut ajatella, että yritystoiminnassa väistämättä hyväksikäytetään työntekijöitä ja luontoa. Tällainen ajattelu on kuitenkin väistynyt myös Suomessa, sillä startup-yrittäminen nähdään nykyisin usein jopa täysin päinvastoin; yhtenä keinona parantaa maailmaa. Tämä muutos on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että yrittäjyys kiinnostaa yhä useampia.

Uudet ideat syntyvät startupeissa.

Suomessa syntyy noin 5000 uutta startup-yritystä vuosittain. Mukaan mahtuu hyvin erilaisia yrityksiä, jotka toimivat lukuisilla eri toimialoilla. Kuten startup-yrittämisen luonteeseen kuuluu, tietenkin vain pieni osa yrityksistä menestyy ja on toiminnassa vielä viiden vuoden jälkeen. On hyvä kuitenkin muistaa, että vaikka startup kaatuisi, on sen toiminnan aloitusvaiheessa saatettu silti luoda jotain kaupallisesti kiinnostavaa. Yritys on voinut keksiä uuden toimintakonseptin, prosessin tai tuotteen, josta joku muu voi kiinnostua. Jo pelkästään toimiminen startupissa antaa yrittäjille arvokkaan kokemuksen, jota he voivat hyödyntää myöhemmin. Hyvin usein startup-toiminnan kasvun esteenä on rahoitus. Koska alkuvaiheessa tulovirrat voivat olla pienet, yrittäjän talous on tiukilla. Onneksi markkinoilla on tarjolla erilaisia laina- ja rahoitusmahdollisuuksia, kuten Freedomrahoitus.fi. Riittävä pääoma on aina menestyneen yritystoiminnan edellytys heti alkumetreiltä lähtien.

Usein toivottu skenario startupin elinkaaressa on päätyminen jonkun isomman yrityksen ostettavaksi. Pienet yritykset ja tiimit ovat ketteriä sekä innovatiivisia, ja ne voivat helposti luoda uutta, joka voi parhaimmillaan muuttaa kokonaisia toimialoja tai vähintään kehittää jotakin palvelua tai tuotetta merkittävästi. Startupin heikkous on kuitenkin lähes aina se, että niillä ei ole koneistoa, joka voisi vastata keksinnön skaalaamisesta tai jakelusta laajemmin. Tällöin ison yrityksen investointi on parasta mitä startupille voi tapahtua. Iso, vakavarainen yritys, jolla on mahdollisesti massiivinen jakeluverkosto jo luotuna voi auttaa startupin lentoon tarjoten sille valmiin logistiikkaverkoston, jonka rakentaminen veisi startupilta vuosikausia.

Startup-yrittäminen on yhä suositumpaa.

Viime vuosina startup-yrittäminen on monesti liitetty maailmanparantamiseen. startup nähdään keinona luoda ratkaisuja vaikkapa ympäristöongelmiin. Erilaiset ympäristöystävälliset teknologiat tai kuluttajatuotteet syntyvät usein innokkaan ja taitavan startupin toimesta. Isot yritykset joutuvat käyttämään resurssinsa nykyisten prosessien ylläpitoon, eikä niillä useinkaan ole mahdollisuuksia kokeilla uusia toimintatapoja. Juuri tästä syystä tarvitaan pieniä ja ketteriä startupeja, sillä niiden ansiosta sekä toimialat että laajemmin yhteiskunnat kehittyvät. Ei siis ihme, että startup-yrittäjyyden määrä on kasvussa.