Suunnittele startup-yrityksen CRM kuntoon!

Startup-yritykseksi kutsutaan tavallisesti nuorta yritystä, joka on ollut toiminnassa maksimissaan vasta muutamia vuosia ja jonka yritysidea perustuu innovatiivisiin ajatuksiin. Startup-yrityksen luonteeseen kuuluu, että yrityksessä ollaan vasta kehittämässä sen ensimmäistä tuotetta eikä yritys vielä tuota voittoa. Startup-yrityksille on kuitenkin tyypillistä tavoitella nopeaa kasvua, joten myös yrityksen CRM eli asiakkuudenhallinta kannattaa suunnitella huolella kuntoon jo tässä vaiheessa. Kun toiminta monipuolistuu ja monimutkaistuu, on sen asiakkuudenhallinta nimittäin huomattavan haastavaa ilman asianmukaista CRM-järjestelmää. Olemme tiivistäneet tähän artikkeliin Startup-yrityksiä varten tietoa moderneista CRM-järjestelmistä ja siitä, kuinka ne on helppo ottaa haltuun.

Mikä on CRM-järjestelmä?

CRM-järjestelmän alkulyhenne viittaa sanoihin Customer, Relationship ja Management, jotka voidaan suomeksi kääntää termillä “asiakkuudenhallinta”. CRM eli asiakkuudenhallinta on tärkeää, jotta yrityksen fokus keskittyisi asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa. Ystävällinen, joustava, asiakkaat huomioiva ja tehokas asiakaspalvelu on kaiken A ja O, kun yritykset käyvät alati kuumenevaa kilpailua asiakkaista. Tässä kilpailussa on vaikeaa enää pärjätä norsun muistin, muistilappujen ja erilaisten Excel-luetteloiden avulla, minkä vuoksi onkin tärkeää hankkia yritykselle riittävän ajoissa moderni CRM-järjestelmä, jotta yritys ei jää asiakaspalvelussa jälkeen kilpailijoistaan.

Miksi startup-yrityksen kannattaa tutustua CRM-järjestelmiin?

CRM-järjestelmä auttaa tekemään yrityksen asiakkuudenhallinnasta entistä järjestelmällisempää, sillä sen kaikkien tärkeiden sidosryhmien, kuten tavarantoimittajien, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden, tiedot pysyvät näppärästi yhdessä järjestelmässä, josta ne on helppo saada nopeasti esiin ilman turhaa stressiä ja etsimistä. Näin asiakkuuksien ja sidosryhmiin liittyvien suhteiden hoitaminen helpottuu ja nopeutuu ja työn määrä vähenee. Yrittäjän kohdalla tämä onkin oivallinen tapa vähentää stressiä ja huolta.

Laadukas ja moderni crm tehostaa yrityksen toimintaa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että järjestelmän ansiosta yrityksen tärkeät tilastot, luettelot sekä raportit pysyvät näppärästi yhdessä paikassa, josta ne on helppo saada hetkessä esiin. Tämän ajansäästön yrityksen työntekijät voivat käyttää omaan ydinosaamiseensa, mikä puolestaan parantaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja menestymismahdollisuuksia.

Asiakkaat tietysti rakastavat hyvää palvelua ja haluavat tulla kohdelluiksi kuninkaiden tavoin! Hyvä CRM auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa, mikä puolestaan auttaa parantamaan asiakkaiden palvelukokemuksia ja helpottaa entistä enemmän pitkäaikaisten ja pysyvien asiakkaiden löytämistä. Tyytyväisten asiakkaiden tiedetään suosittelevan yritystä edelleen, joten tätä kautta yritykselle avautuu myös oivallinen mahdollisuus löytää uusia asiakkaita. Etenkin verkkokauppa käy juuri nyt kuumana ja myös verkkokaupalle on erityisen tärkeää huomioida asiakkaat mahdollisimman hyvin!

Mistä laadukas CRM?

Startup-yrityksen kannattaa tutustua Limen CRM-järjestelmiin. Lime on alan johtava asiantuntija, joka tarjoaa laadukkaita ja räätälöityjä CRM-palveluita. Voit jopa pyytää Limeltä demon!